Strandskydd 2024 - Jurist Hjälp

Strandskydd behandlas år 2024 restriktivt. Strandskyddsdispens krävs ofta vid byggnationer eller andra åtgärder i strandnära områden. Att ansöka om dispens kan vara en komplicerad process, och det är lätt att göra fel. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist med specialistkompetens inom strandskyddsjuridik.

En jurist kan ge dig följande hjälp:

Förberedelser och bedömning:

 • Bedömning av ditt ärende: En jurist kan göra en ingående bedömning av ditt ärende och ge dig en prognos om dina chanser att få dispens. De kan granska relevanta lagar, förordningar och rättspraxis, samt ta hänsyn till specifika omständigheter i ditt fall.
 • Identifiering av relevanta argument: Juristen kan identifiera relevanta argument för din ansökan och ge dig råd om hur du kan presentera dem på ett övertygande sätt. De kan ta hänsyn till både allmänna intressen, som strandskyddets syfte att bevara allemansrätten och skydda naturmiljön, och enskilda intressen, som ditt behov av att bygga eller utföra en viss åtgärd.
 • Analys av motstående argument: Juristen kan analysera motstående argument och ge dig råd om hur du kan bemöta dem. De kan ta hänsyn till eventuella negativa effekter av din åtgärd på strandskyddade områden och ge dig råd om hur du kan minimera dessa effekter.

Hjälp med ansökan:

 • Upprättande av ansökan: Juristen kan hjälpa dig att upprätta en korrekt och fullständig ansökan om strandskyddsdispens. De kan se till att ansökan innehåller all relevant information och att den är formulerad på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Sammanställning av bevisning: Juristen kan hjälpa dig att samla in och sammanställa bevisning som stöder din ansökan. Detta kan inkludera kartor, ritningar, fotografier, expertutlåtanden och andra relevanta dokument.
 • Kontakt med myndigheter: Juristen kan ha kontakt med relevanta myndigheter i ditt ärende och föra din talan. De kan förhandla med handläggare och besvara eventuella frågor eller invändningar.

Överklagande:

 • Bedömning av avslag: Om du får avslag på din ansökan kan juristen bedöma om beslutet är korrekt och om det finns grund för att överklaga.
 • Upprättande av överklagan: Juristen kan hjälpa dig att upprätta en korrekt och fullständig överklagan av beslutet. De kan se till att överklagan innehåller all relevant information och att den är formulerad på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Representation i domstol: Juristen kan representera dig i domstol om din ansökan överklagas. De kan argumentera för din sak och presentera bevisning till din fördel.

När du ska välja jurist:

 • Erfarenhet: Se till att välja en jurist med specialistkompetens inom strandskyddsjuridik. De bör ha gedigen erfarenhet av att hantera strandskyddsärenden och vara väl insatta i relevanta lagar och rättspraxis.
 • Referenser: Be om referenser från tidigare klienter och kontakta dem för att få en uppfattning om juristens kompetens och service.
 • Pris: Jämför priser och offerter från olika jurister. Vissa jurister kan erbjuda fasta priser för vissa typer av tjänster, medan andra tar timarvode.
 • Personkemi: Det är viktigt att du har en god personkemi med din jurist och att du känner dig trygg med att anförtro dem ditt ärende.

Här är några tips för att hitta en bra jurist:

 • Fråga vänner och bekanta om de kan rekommendera en jurist.
 • Sök på nätet efter jurister med specialistkompetens inom strandskyddsjuridik. Sök t.ex. på ordfrasen "strandskydd jurist", "överklaga strandskydd jurist" eller "strandskyddsdispens jurist".
 • Kontakta Sveriges advokatsamfund eller Lawline.

Att ta hjälp av en jurist kan vara en god investering om du vill öka dina chanser att få strandskyddsdispens. Juristen kan ge dig den juridiska rådgivning och det stöd du behöver för att navigera i den komplexa strandskyddslagstiftningen.

Här är några hemsidor som kan vara till hjälp:

 • Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/strandskydd/
 • Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-atgarder-i-naturen/dispens-fran-strandskydd.html
 • Sveriges Advokatsamfund: https://www.advokatsamfundet.se/
 • Lawline: https://www.lawline.com/

Kontakta oss:

Boka telefonrådgivning idag och låt oss tillsammans utvärdera dina chanser till framgång.

Telefon: +46 (0)760898800 (boka tid för telefonrådgivning per mail)

E-postadress: info@ strandskyddsdispens.se

Sökord: strandskydd, jurist, strandskyddsjurist, strandskydds jurist, juridisk hjälp