Om oss

Strandskyddsdispens är en juridisk plattform som täcker alla behov relaterade till juridisk rådgivning om strandskydd och dispenser. Vårt team av specialiserade jurister finns här för att svara på dina frågor och hjälpa dig med ditt överklagande. Med många års erfarenhet och gedigen kunskap om lagar och regler kring strandskydd, är vi dedikerade till att erbjuda våra klienter förstklassiga juridiska tjänster. 

Vi förstår vikten av att värna om kustnära miljö, samtidigt som vi ser behovet av utveckling, och vi strävar efter att hitta en balans mellan de enskilda och de allmänna intressena. Vårt mål är att vägleda och stödja våra klienter genom den ofta komplexa processen att få ett undantag från strandskyddets förbud, för att säkerställa att deras rättigheter skyddas varje steg på vägen.

Jurist GiedreJirvell
Jurist GiedreJirvell

Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens

  • Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens
  • Hjälp med ansökan om strandskyddsdispens 
  • Överklagande av beslut om strandskyddsdispens
  • Granskning av befintliga strandskyddsdispenser för eventuella överträdelser

Strandskyddsdispens har funnits sedan det generella strandskyddet tillkom i Sverige år 1975, samt i vissa områden även tidigare. och har sedan dess varit en pålitlig och respekterad plats för juridisk rådgivning inom området strandskydd. Vårt team av specialiserade jurister har många års erfarenhet och har hjälpt hundratals klienter med sina ärenden och biträtt dem framgångsrikt i olika tvister och rättsprocesser. Vi har utvecklat ett kvalitativt arbetssätt med strävan efter personlig service, och vi är stolta över att ha hjälpt många människor att få positiva resultat i sina överklaganden.

Hur kan vi hjälpa dig med strandskydd?

  • Vi har arbetat med strandskyddsdispens inom vår roll som specialiserade jurister på strandskydd och strandskyddsdispens sedan 2008.
  • Jur. kand. Giedre Jirvell har ett brett kontaktnät och kan, vid behov, hjälpa dig att komma i kontakt med en annan erfaren jurist eller advokat, som har kompetens inom strandskydd.
  • Vi har ett upparbetat kontaktnät med miljö- och vattenkonsulter och kan rekommendera en kunnig och lämplig person för uppdraget.
  • Vi har omfattande expertis och processvana av att arbeta i mark- och miljödomstolar, Mark- och miljööverdomstolen, Högsta förvaltningsrätten och regeringen.
  • Vi följer noga den rättsliga utvecklingen och bidrar till praxisbildandet genom att agera ombud eller sakkunnig i högsta instanser, som prövar målen om strandskydd.
  • Vi har även anlitats av Naturvårdsverket för utredningar om bl.a. strandskydd och skriver frekvent remissvar till regeringen i samband med lagändringar inom området för mark- och miljörätt.