Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mark- och miljörätt som berör strandskydd och strandskyddsdispens.

juridisk rådgivning strandskydd
juridisk rådgivning strandskydd

Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens

Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens kan hjälpa fastighetsägare att förstå komplexiteten av regelverket kring strandskydd och få adekvat hjälp kring ansökan, överklagan eller annan rättsprocess.

 

överklagande strandskydd
överklagande strandskydd

Hjälp med överklagande av beslut angående strandskydd

Hjälp med överklagande av beslut angående strandskydd och avslag på strandskyddsdispens är ett juridiskt stöd som vi erbjuder såväl privata personer som företag. Vi arbetar i hela landet.

 

dispens jurist
dispens jurist

Utvärdering av ditt ärende och bedömning av möjligheter till dispens

Det behövs en noggrann utvärdering av ditt ärende för att bedöma om det finns möjlighet till dispens för de åtgärder som du önskar att utföra i ett område som omfattas av strandskydd.

 

överklaga tomtplatsavgränsning
överklaga tomtplatsavgränsning

Överklaga tomtplatsavgränsning vid meddelad strandskyddsdispens

Överklaga tomtplatsavgränsning även om du i övrigt är nöjd med strandskyddsdispensen som du har fått är möjligt. Skriftligt underlag och argumentation för en större tomtplatsavgränsning kan vara avgörande för att lyckas med ett överklagande.

överklaga förelägganden strandskydd
överklaga förelägganden strandskydd

Överklaga förelägganden om strandskydd

Överklaga kommunala förelägganden som rör strandskydd är svårt, men fullt möjligt. Många gånger kan ett föreläggande upphävas av mark - och miljödomstolen om korrekt underlag och bevisning kan presenteras.

överklaga strandskydd mark och miljödomstolen
överklaga strandskydd mark och miljödomstolen

Överklaga strandskydd till mark - och miljödomstolen

Överklaga beslut om strandskydd till mark - och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen kan vara en viktig strategi i att försvara sin äganderätt till fastigheten och erhålla strandskyddsdispens.