Strandskyddsdispens nekad? Så kan en jurist hjälpa dig vinna ditt ärende

22.02.2024

Att få sin ansökan om strandskyddsdispens nekad kan vara en stor besvikelse. Men det finns juridisk hjälp att få. Här är några alternativ:

1. Juridisk rådgivning:

En jurist med spetskompetens inom strandskydd kan ge dig juridisk rådgivning och bedöma dina chanser att få dispens beviljad. Juristen kan:

 • Granska beslutet: En jurist kan ge en juridisk bedömning av beslutet och identifiera eventuella felaktigheter eller brister.
 • Utforma en överklagan: Juristen kan formulera en stark och välgrundad överklagan som tydligt belyser dina argument.
 • Föra din talan: Juristen kan representera dig i domstol och argumentera för din sak.

2. Juristbyrå inom strandskydd:

Det finns en rad specialiserade juristbyråer som kan erbjuda juridisk hjälp i strandskyddsfrågor. Dessa byråer har ofta stor erfarenhet av att hantera strandskyddsärenden och kan ge dig professionell hjälp med din ansökan eller överklagan.

3. Kommunen:

Kommunen kan ge dig information och rådgivning om strandskyddslagstiftningen. De kan också ge dig stöd i din ansökan om strandskyddsdispens.

4. Sveriges Kommuner och Regioner:

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har information om strandskydd på sin webbplats. De kan också ge dig tips och råd om hur du kan gå tillväga om du vill överklaga ett beslut om nekad strandskyddsdispens.

5. Naturvårdsverket:

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för strandskyddslagstiftningen. De har information om strandskydd på sin webbplats och kan besvara frågor om strandskyddsbestämmelserna.

6. Här är några resurser som kan vara till hjälp:

 • Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/
 • Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/
 • Sveriges Kommuner och Regioner: https://skr.se/
 • Juristbyrå inom strandskydd: https://www.strandskyddsjurist.se/
 • Strandskyddsakademin: https://www.strandskydd.nu/

Kom ihåg:

 • Att det är svårt att få dispens från strandskyddet och att det krävs starka argument.
 • Att det finns juridisk hjälp att få om du behöver det.
 • Att det är viktigt att du kontaktar en jurist eller annan expert i god tid om du funderar på att ansöka om strandskyddsdispens.

Lycka till!