Juridisk hjälp vid strandskyddsdispens: Bryggor, ianspråktagen mark och tomtplatsavgränsning

28.02.2024

Strandskyddet är en central pelare i svensk miljölagstiftning, syftande till att skydda allmänhetens tillgång till strandområden och bevara dess rika biologiska mångfald. Att bygga en brygga, anlägga en trädgård eller genomföra andra åtgärder på strandskyddad mark kräver oftast dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. Att navigera detta juridiska system kan vara utmanande, så låt oss utforska hur juridisk hjälp kan guida dig genom processen, med fokus på specifika scenarier: bryggor, ianspråktagen mark och tomtplatsavgränsning.

När behöver man juridisk hjälp?

Det kan vara klokt att söka juridisk hjälp om du:

 • Planerar att bygga en brygga eller göra andra åtgärder på strandskyddad mark.
 • Har fått avslag på din ansökan om strandskyddsdispens.
 • Vill överklaga ett beslut om strandskyddsdispens.
 • Har frågor om strandskyddslagen och dess tillämpning.

När är juridisk rådgivning nödvändig?

Att anlita en jurist inom miljö- och fastighetsrätt rekommenderas starkt i följande situationer:

 • Planering av åtgärder: Du drömmer om en brygga, en ny uteplats eller behöver utföra markarbeten på din strandtomt. En jurist kan avgöra om din dröm kräver dispens och vilka specifika krav som gäller.
 • Avslag på dispens: Din ansökan om dispens har mötts med avslag. En jurist kan analysera beslutet och bedöma möjligheterna för överklagan.
 • Överklagandeprocess: Du har beslutat att överklaga beslutet. En jurist kan representera dig i förvaltningsrätten och argumentera för din sak.
 • Frågor om strandskyddslagen: Du har specifika frågor om strandskyddets räckvidd, dispensmöjligheter eller tolkningen av lagtexten.

Hur kan en jurist hjälpa dig?

 • Bedömning av dispensbehov: En jurist kan analysera din specifika situation och avgöra om strandskyddsdispens krävs.
 • Juridisk analys: Med gedigen kunskap om strandskyddslagen kan juristen bedöma dina chanser att få dispens.
 • Ansökningshjälp: En jurist kan assistera dig i att utforma en korrekt och välskriven ansökan om strandskyddsdispens.
 • Ombud vid överklagan: Juristen kan agera som ditt ombud vid överklagande till förvaltningsrätten.
 • Juridisk rådgivning: Du får löpande juridisk rådgivning och svar på dina frågor under hela processen.

Exempel på juridisk hjälp i praktiken:

Bygga en brygga:

 • En jurist kan hjälpa dig ta reda på om din drömda brygga kräver dispens och, i så fall, vilka specifika krav som gäller för storlek, placering och utformning.
 • Juristen kan bistå dig i att sammanställa relevant underlag och motivera din ansökan på ett juridiskt hållbart sätt.

Ianspråktagen mark:

 • Har du anlagt en trädgård på mark som omfattas av strandskyddet? En jurist kan bedöma om marken anses olovligt ianspråktagen och, i så fall, hjälpa dig ansöka om dispens eller föra din talan hos med kommunen för en lösning.

Tomtplatsavgränsning:

 • Planerar du att avgränsa din tomtplats på en strandfastighet? En jurist kan hjälpa dig avgöra om detta kräver dispens och om så är fallet, hjälpa dig med ansökan.

Var hittar man juridisk hjälp?

Flera aktörer erbjuder juridisk hjälp vid strandskyddsärenden, bland annat:

 • Advokatbyråer: Några advokatbyråer har specialister inom miljö- och fastighetsrätt.
 • Juristbyråer: Även vissa juristbyråer kan ha kompetens inom dessa områden.
 • Miljöorganisationer: Vissa miljöorganisationer, som Naturskyddsföreningen, kan erbjuda rådgivning och juridisk hjälp i begränsad omfattning.

Kostnad för juridisk hjälp:

Kostnaden för juridisk hjälp varierar beroende på ärendets komplexitet och omfattning. Många aktörer erbjuder kostnadsfria inledande konsultationer för att diskutera ditt ärende och ge en preliminär kostnadsbedömning.

Sammanfattningsvis:

Att söka strandskyddsdispens kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Att anlita en jurist med erfarenhet av området kan öka dina chanser att få din ansökan beviljad.

Juridiskt stöd hjälper dig att maximera dina chanser till att få dispensen beviljad. Maila oss direkt om du behöver hjälp med strandskyddsdispens.

Tips:

 • Börja med att ta reda på så mycket information du kan om strandskyddslagen och dess tillämpning.
 • Kontakta en jurist i god tid innan du planerar att göra åtgärder på strandskyddad mark.
 • Var beredd att betala för juridisk hjälp.

Kom ihåg:

Denna artikel är endast avsedd som en allmän vägledning. För specifika frågor om strandskyddsdispens, kontakta en jurist.